• Bank

  Post
  ธ. กสิกรไทย เลขที่บัญชี 738 2 42491 8 ชื่อบัญชี สมหวัง ยางแก
  Post
  ธ. กรุงไทย เลขที่บัญชี 173 0 22612 4 ชื่อบัญชี สมหวัง ยางแก
  Post
  ธ. กรุงเทพ เลขที่บัญชี 595 029213 5 ชื่อบัญชี สรายุทธ สมประยูร
 • เงื่อนไขการชำระเงิน

  หลังจากตกลงใช้บริการกับเรา ลูกค้าต้องแบ่งการชำระเป็น 3 งวด

  งวดที่ 1 ชำระ 20% หลังจากลูกค้าตกลงใช้บริการ ลูกค้าส่งข้อมูลดิบและสรุปรายละเอียดเว็บไซต์

  งวดที่ 2 ชำระ 40% ก่อนส่งมอบงานให้ตรวจสอบความถูกต้องรอบที่ 1

  งวดที่ 3 ชำระ 40% หลังปรับแก้ และส่งมอบงานให้ตรวจสอบความถูกต้องรอบที่ 2(รอบสุดท้าย)

 • แจ้งยืนยันการชำระเงิน

  สร้างเว็บ, รับทำเว็บไซต์, สร้างเว็บไซต์, ออกแบบเว็บไซต์, ร้านค้าออนไลน์, facebook application, facebook page

  โทร +66 89 190 7779 (K.Somwang) อีเมล์ coconut_wang@icloud.com facebook.com/somwang.sad

 • www.nanoweb-design.com

  สร้างเว็บ, รับทำเว็บไซต์, สร้างเว็บไซต์, ออกแบบเว็บไซต์, ร้านค้าออนไลน์, facebook application, facebook page จากทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานจริงด้านนี้มากว่า 10 ปี

Menu

SERVICE

Web Design

Web Design

บริการรับทำเว็บไซต์และออกแบบเว็บไซต์ที่จะช่วยทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้อย่างง่ายๆ โดยมีให้เลือกใช้งานได้ทั้งเว็บไซต์สำเร็จรูปและเว็บไซต์ออกแบบใหม่โดยทีมงาน จะทำการสร้างเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีราคาที่ไม่แพงจนเกิน พร้อมทั้งยังสามารถที่จะทำการออกแบบเว็บไซต์ได้ตามที่ต้องการอีกด้วย